GÖZÜ HARAMLARDAN MUHÂFAZA ETMEK

Hz. Allâh (c.c.) görmek için gözü yaratmış, zararlı bakışlardan korumak için de gözün üzerine perdeler koymuştur ki günâha sebep olacak hâllerde o perdeleri indirmek sûretiyle gözümüzü ve özümüzü zararlı şeylerden muhâfaza etmiş olalım.

Mevlâmız âyet-i kerîmesinde meâlen; "Habîbim mümin erkeklere söyle gözlerini yumsunlar (gerek hâricde gerek dâhilde ve gerek başkalarının evlerine girerken çıkarken, otururken kalkarken gözlerini dikmesinler, harama bakmaktan, ayıp bir şey görmekten sakınsınlar) ırzlarını da korusunlar; çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Hz. Allâh (c.c.) yapmakta olduklarınızdan haberdârdır." buyurmaktadır. Şiblî hazretlerine "(yeguddû min ebsarihim) ne demektir" diye sormuşlar. Buyurmuşlar ki; "Baş gözlerini haram olan şeylere bakmaktan, kalp gözünü de mâsivallâhtan çeksinler, demektir." (Sûre-i Nûr, 30)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "İki gözün zinâsı yabancı bir kadına bakmaktır." buyurmuşlardır. Bu gibi bakışları kendisine âdet edinen kimse karşıdakinin açık giyinmesini mâzeret gösteremez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) başka bir hadîs-i şerîflerinde "Allâhü Teâlâ bakana ve baktırana lânet etsin" buyurmuşlardır.

Hadîs-i kudsîde; "Haram olan bakış, iblisin oklarından zehirli bir oktur. Kim benim korkumdan dolayı onu terk ederse ona, kalbinde tadını duyacağı kâmil bir iman bahşederim." buyrulmaktadır.

Erkek; erkeğin, mü'min kadın da olan mü'min bir kadının göbek ile diz arasına bakamaz. Müslüman hanımların ğayr-i müslim kadınlar için örtüsü erkekler için örtüsü gibidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Yâ Ali şüphesiz cennette bir hazîne var; sen onun sâhibisin. Yabancı bir kadına bir defa bakınca ikinci kez bakma, ilk bakış lehine, ikinci bakış aleyhinedir." buyuruyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) başka bir hadîs-i şerîflerinde; "Siz kendiliğinizden altı şeyi yapacağınıza bana söz verin ki ben de size cennetin verileceğine kefil olayım. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman yerine getiriniz. Size bir emânet verildiği zaman onu muhâfaza ediniz. Nâmûsunuzu koruyunuz. Gözlerinizi haramlardan sakınınız. Ellerinizi de kötülükten çekiniz." buyurmaktadırlar.

Fazilet Takvimi