Mahrem ve namahrem nedir?

Mahrem: Haram olan yani bir kadının evlenmesi dinen caiz olmayan akrabalar demektir
Nâmah rem: Haram olmayan yani bir kadının evlenmesinde; dinen bir mahzur olmayan erkek demektir.
Bu husus esasen prensiplerini şu iki ayet-i kerimeden almaktadır.
"Mü'min kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar namuslarını da korusunlar. Ziynetlerini ise görünmesi zarurî olan kısımlar müstesna açığa vurmasınlar. Başörtülerini de yakalarının üzerini kapatacak şekilde iyice örtsünler. Kocalarından babalarından kocalarının babalarından oğullarından kocalarının oğullarından kardeşlerinden kardeşlerinin oğullarından kızkardeşlerinin oğullarından mü'min kadınlardan cariyelerinden cinsî iktidarı olmayan hizmetçilerinden ve şehvet çağına gelmemiş çocuklardan başkasına zivnet verlerini göstermesinler. Gizle-
dikleri ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hepiniz Allah'a tevbe edin ey mü'minler tâ ki kurtuluşa eresiniz." (Nur Sûresi 31.)

"Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz kızlarınız kızkardeşleriniz halalarınız teyzeleriniz erkek kardeşlerinizin kızları kız kardeşlerinizin kızları sizi emzirmiş olan süt anneleriniz » süt kardeşleriniz hanımlarınızın anneleri aranızdan zifaf geçmiş olan kadınlarınızdan doğan üvey kızlarınız. Eğer zifaf geçmemişse onların kızlarını nikâhlamakta size günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımlarını nikahlamanız ve iki kızkardeşi birden nikâhınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçmiş olan müstesnâdır. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir." (Nisa Sûresi 23)
Bu erkeklerin kimler olduğu her iki âyette de bildirilmiştir. Bu âyetleri incelediğimizde; .
Kadın için mahrem olan erkeklerin başlıcaları şunlardır:
Babası kayınpederi oğlu kocasının eski hanımından olan oğlu kardeşi erkek ve kız kardeşlerinin oğulları amcası dayısı süt kardeşi...
Erkek için mahrem olan kadınların başlıcaları şunlardır:
Annesi kızı kızkardeşi halası teyzesi erkek ve kız kardeşlerinin kızları süt annesi süt kardeşi kayınvalidesi hanımının önceki kocasından olan kızı oğlunun hanımı baldızı...
Kayınbiraderin yanında tesettürsüz oturulabilir mi?
"Bir kadın kayınbiraderinin yanında tesettür süz yemek yiyebilir mi?"
Kayınbirader kocanızın erkek kardeşidir size nâmahremdir ve dinen yabancıdır. Bunun için onun yanında el ve yüzünüzün dışında bedeninizi açmamanız gerekir. Açamadığınız gibi aynı odada ve mekânda ikiniz baş başa da kalamazsınız. Çünkü Peygamber Efendimizin kocanın erkek akrabalarının kadın için "ölüm" olduğunu ifade ederek sakınıl masını tavsiye etmişlerdir. Hadisi şerif şöyledir:
Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir defasında "Kadınların bulunduğu yere girmekten sakının" buyurdu. Ensardan bir zat "Yâ Resulallah kayınlar (erkeğin akrabaları) hakkında ne buyurursunuz?" şeklinde sorması üzerine "Kayın ölümdür" buyurdular.3
Bu hadisin şerhinde İmam Nebevi der ki: "Bir kimse âdet ve geleneğe göre kardeşinin hanımıyla baş başa kalır işte ölüm budur. Söyleşinin yasaklanması yabancı erkeklerden daha lâyıktır. Hadisin doğru mânâsı da budur."
Yani herhangi yanlış bakış veya hatalı bir davranış aile içinde birtakım kötü gelişmelere sebep olabilir. Bunun için tedbirli ve ihtiyatlı olmalı. İslâmın bu hususta bize tavsiye ettiği ölçüyü aşmamaya dikkat etmelidir. Bu durum aynı zamanda aile sağlığının da gereğidir.

Netice olarak kayınbiraderinizin yanında tesettürsüz olarak oturmanız caiz olmaz.