Evlilik kültürümüzü kaybetmiş durumdayız

Biz müslümanlar yüzyıllarca elde ettiğimiz bir çok birikimi kaybetmiş durumdayız. Kaybettiğimiz bu birikimlerden birisi de evlilik kültürümüz.

Evliliğe bakış açımız değişmiş durumda. Evlilikten beklentilerimiz değişmiş durumda. Evliliğe bakış açımız artık çok farklı.

İçinde bulundumuz süreçte bunları aktarabilmek anlatabilmek çok güç.

Hayatımızda çok şeyler değişti. İslami evlilik kültürümüz öcü gibi gösterilmekte. Bugün tüm diziler filmler tamamen gayri meşru ilişkileri körüklemekte. İçinde bulunduğumuz şartlar gayri meşru ilişkileri kolaylaştırmakta. İslami bir evlilik modelini zorlaştırmakta.

Zina fuhuş almış başına gidiyor. Helal dairesi her şekilde dışlanmakta ya da zorlaştırılmakta. Kültürümüzden çok uzak bir yaşamı benimsemiz durumdayız.

Kültürümüze tezat ilişkiler özendirilmekte. Ve o tarz ilişki isteğimiz artırılmaya çalışılmakta.

Bunun için her yol denenmekte. Bu acı gerçekleri dile getirebilmek bile çok zor..

Yaşıyoruz ama eksikliğinin farkında bile değiliz. Dile getirenler de yargılanmakta dışlanmakta.

Deve kuşu gibi gerçeklere karşı başımızı kuma gömmüş durumdayız.