Erkeğin muhtaçlığının en aza indirgenmesi

Toplumsal ekonomik ve sosyal çıtalar vardır. Bir kişinin kazanc dilimi ve hayat şartları çerçevesinde zamanın bedeli değişmektedir.

Aslında bugün karşılaştığımız her insanın bir saatinin ya da bir gününün rakamsal bir bedeli vardır.

Bu rakamsal değer bir kişinin bir aylık çalışmasının bölünmesi ile elde edilebilir.

Aylık 900 tl kazancı olan bir erkeğin bir günün bedeli 30-50 tl arası iken bir başkasının sadece bir saatinin bedeli 30-50 tl olabilmektedir.

Saat bedeli 50 tl olan bir kişinin aylık 10-15 bin tl otomatik geliri var demektir.

Bir başkasının saatlik bedeli 100-200 hatta 500 tl olanlar bile vardır. Veya çok çok daha yüksek rakamlara ulaşmış insanlar da olabilir..

Dolaylı olarak bir erkeğin bir aylık gelirini bir saatte kazanan başka bir erkeğin hayat standartları bir olamaz..

İş dünyası yoğun çalışma ihtiyaçlar beklentiler vs. vs.

Bir çok işlerini yerine getirebilecek hizmetci sekreter vs tutabilir fakat duygusal boşluğunu, paylaşım ve özel mutaçlıkları gidermede saatlik kazanc ucurumları olan bireyle aynı çıtada kalması stratejik değildir.

Bu noktada çok eşlilik bu tarz özel durumlar için avantaj haline dönüşebilmektedir.

Yüksek gelirli bir erkeğin yemek cocuk bakımı vs. gibi eşinin dışında annesi kardeşi kayınvalidesi vs gibi farklı bireylere meburiyet vs. nedenlerle muhtaçlığı artması aynı zamanda onlara muhtaçlıktan dolayı ayırması gereken artı zaman sorununu da doğuracaktır.

Zihinsel ve düşüncesel olarak kontrolü dışındaki bireylerin kendisi üzerinde daha etkin olmalarına hayatına müdahale etmelerine ve onların gizli telkinlerine katlanmasına sebebiyet verecektir.

Kişinin kazanç çıtasının yükselmesi üzerine tahmin edilemez yükler ve sorumluluklar bindirecektir. Çıtası ve seviyesine uygun bir şekilde ikinci bir eş, erkek için avantaj olacaktır.

* * *

Bir çok zengin fabrikatör erkekler bu eksiklikleri gayri meşru ilişkiler ve zina gibi Allah'ın yasakladığı yol ve yöntemlerle gidermeyi denemekte. Kısa vadede çözümmüş gibi hissetseler de gerçekte geri dönüşü olmayacak derin yaralar açmaktadır.

Allahın helal kıldığı temiz ve pak bir yol var iken birey neden harama meyl etsin ki?

Fakat bu helalin getireceği avantajlardan habersiz erkekler daha kolay kestirme ağrısız sızısız yolları tercih etmekte. Dimyat a pirince giderken sahip oldukları bulgurlardan olmaktadırlar.

Erkeklerin hanımları da bu ince hassasiyeti görmeleri ve Allahın helal kıldığı seçenekleri tıkamamaları gerekmektedir.

Çok eşliliğin kendisine lüks olduğu erkekler olabileceği gibi zaruret ve ihtiyaç olan erkekler de olacaktır.

Bu zarureti doğuran şartlardan birisi de ekonomik çıtanın yükselmesidir. Kişinin zamanının değerinin artmasıdır.