Namahrem nedir

MAHREM, NÂMAHREM

Bir erkeğin, kendisi ile evlenmesi haram olan kadına mahrem, evlenmesi haram olmayan kadına da nâmahrem denir. Mahrem olanlar evlenilmesi haram olan, yakın akraba sayılan kadınlardır. Nâmahrem olanlar ise yakın akraba sayılmayan ve evlilik câiz olan kadınlardır.

Mahrem ve namahrem nedir?

Mahrem: Haram olan yani bir kadının evlenmesi dinen caiz olmayan akrabalar demektir
Nâmah rem: Haram olmayan yani bir kadının evlenmesinde; dinen bir mahzur olmayan erkek demektir.
Bu husus esasen prensiplerini şu iki ayet-i kerimeden almaktadır.