HAYA İMANDANDIR

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, «Haya îmandandır» buyuruyorlar. Hayâ perdesini yırtan, edep duygusunu yok eden bir toplum, «Bel hum edall» İlâhî hükmünün gösterdiği gibi, dört ayaklılardan daha aşağı bir duruma düştüğü için, ilâhî cezayı hak etmiş oluyor. Nitekim Sodom-Gomore ve benzerlerinde olduğu gibi encamı yok olmakla noktalanıyor.

Kütüb-i Sitte Muhtasarı 17. cilt, 7224 no'lu hadis-i şerifte, «Allah (c.c.) bir insanı helâk etmek istedi mi, önce ondan hayayı çeker alır» buyuruluyor. Bir başka hadis-i şerifte de, kıskanma duygusunu ve namus hissini kaybedenlerin cennete giremeyeceklerine işaret ediliyor.
Tarih boyunca kavimleri yok eden bu hayâsızlık illetinin virüsleri, maalesef bugün, belli mihraklarca en çetin şekilde üretilip bütün insanlığa aşılanmak isteniyor. Aslında ûrpererek ifade etmeye çalıştığımız bu hâl, milletlerin, hatta bütün dünyanın yok olmasına sebep olacak azgınlık ve taşkınlıklardır. Müslüman toplumların son derece uyanık olmaları ve dikkatli davranmaları lâzımdır.

Zaman zaman bu hayâsızlık ve azgınlıkların na-sıl olup da dünyanın sonunu getirmediği de insanın aklına geliyor. Acaba dünya böylesini de gördü mü diye düşünüyor.. Ama, «(Habibim), içlerinde sen ol-duğun (veya sünnetlerin yaşandığı) müddetçe onlara Allah azap edecek değildir. Ve onlar, istiğfar ederlerken (içlerinde istiğfar edenler varken) de Allah, on-lara azap edecek değildir» (S. Enfâl, 33) âyet-i kerimesi imdadımıza yetişiyor ve mesele kendiliğinden halloluyor.

Fazilet Takvimi