KÂMUS VE NÂMUS

Cemil Meriç'ten:
"Kâmus bir milletin hâfızası; yani, heyacanıyla, hassasiyetiyle ve şuuruyla kendisi. Kâmusa uzanan el, nâmusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız ihtilali bile, tek mukaddese saygı göstermiştir: Kâmusa... Batı'da cinnet bile terbiyeli! (Kâmus: Bir lisânın bütün kelimelerini, şerh ve tefsirlerini içine alan kitap. Yani, topyekün bir milletin dili.)

Ve devam ediyor:
"Bugünkü düz yazının ne edebiyatla münâsebeti var, ne haysiyetle: Bed, cıvık ve yüzsüz. Kelimeler, ibârenin içinde, tımarhaneden fırlayan akıl hastaları gibi koşuyor. Hepsinin sırtında aynı urba, bakışlarında aynı manâsızlık.
"Nesir yok artık. Nazım var mı ki?" (Bu Ülke)

Fazilet Takvimi