Mahrem | Konular | Kitaplar

KÂMUS VE NÂMUS

Cemil Meriç'ten:
"Kâmus bir milletin hâfızası; yani, heyacanıyla, hassasiyetiyle ve şuuruyla kendisi. Kâmusa uzanan el, nâmusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız ihtilali bile, tek mukaddese saygı göstermiştir: Kâmusa... Batı'da cinnet bile terbiyeli! (Kâmus: Bir lisânın bütün kelimelerini, şerh ve tefsirlerini içine alan kitap. Yani, topyekün bir milletin dili.)

Ve devam ediyor:
"Bugünkü düz yazının ne edebiyatla münâsebeti var, ne haysiyetle: Bed, cıvık ve yüzsüz. Kelimeler, ibârenin içinde, tımarhaneden fırlayan akıl hastaları gibi koşuyor. Hepsinin sırtında aynı urba, bakışlarında aynı manâsızlık.
"Nesir yok artık. Nazım var mı ki?" (Bu Ülke)

Fazilet Takvimi

Konular