CENNET KAPILARI KİMLER İÇİN AÇILIR?

Ebu Hüreyre ve Ebû Said (r.anhümâ) şöyle rivâyet ediyorlar:
"Bir gün Resûlullâh (s.a.v.) bize ya'z ettiler ve üç defa, "Allâh'a yemin ederim ki" dedikten sonra başlarını eğerek ağladılar. Biz de başımızı eğip ağladık. Ne için yemin ettiğini bilmiyorduk. Sonra başını kaldırdı, yüzünde sevinç ifâdesi vardı. Sanki dünyâlar bizim oldu. Şöyle buyurdu:
"Bir kimse beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, malının zekâtını verir ve yedi büyük günahtan sakınırsa, onun için cennet kapıları açılır ve 'Selâmetle gir' denilir."

Ashâb-ı Kirâm sordular; "Onlar nedir, yâ Resûlullâh?" Peygamber Efendimiz (s.a.v.);

"Yedi büyük günâh şunlardır:
1) Allâh'a şirk (ortak) koşmak,
2) Büyü yapmak,
3) Haksız yere adam öldürmek,
4) Yetim malı yemek,
5) Fâiz yemek,
6) Hücum esnâsında harpten kaçmak,
7) Namuslu mü'min kadınlara (ve erkeklere) iftirâ etmek."

Fazilet Takvimi