MAHREM, NÂMAHREM

Bir erkeğin, kendisi ile evlenmesi haram olan kadına mahrem, evlenmesi haram olmayan kadına da nâmahrem denir. Mahrem olanlar evlenilmesi haram olan, yakın akraba sayılan kadınlardır. Nâmahrem olanlar ise yakın akraba sayılmayan ve evlilik câiz olan kadınlardır.

Mahrem olanlar: Anneler, üvey anneler, halalar, teyzeler, kızlar (kız torunlar), kız kardeşler (anne-baba bir, anne bir veya baba bir olan kız kardeşler), erkek kardeşlerin kızları, kız kardeşlerin kızları (kız yeğenler), süt anneler, süt kız kardeşler (süt hala, süt teyze, süt yeğenler), kayınvâlideler, üvey kızlar, öz oğullarının hanımları olan gelinler; (üvey oğullarla evlâtlık oğulların hanımları olan gelinler mahrem değil, nâmahremdir), buraya kadar sayılan kadınlarla evlilik ebediyen haramdır.

Bir kadını, kız kardeşi ile birlikte nikâhlamak veya karısının halası, teyzesi, kız yeğenleri ile beraber nikâhlamak da haramdır.)-Başkasının nikâhındaki kadını almak (yânî bir kadının iki erkekle birden evlenmesi) haramdır. Yalnız bu son ikisinde haramlık sebepleri ortadan kalkarsa nikâh câiz olur.

Erkek, mahremi olan kadınların (meselâ annesinin) elini öpebilir, onlara (meselâ kızına) elini öptürebilir, ama nâmahremlerle bu câiz değildir.
Nâmahrem kadınlar, erkeklerin yanında, avret mahalli sayılan (kolunu, başını) açamazlar.

Nâmahrem kadınlar; amca, dayı, hala ve teyze kızları ile, amca, dayı ve kardeş hanımları olan yengeler ve diğer kadınlardır.

2007-06-10
Fazilet Takvimi

* * *

Bu tâbirler, kendileri ile evlenilmesi haram olan ve olmayanları ifâde eder. Mahrem olanlar, evlenilmesi haram olan, yakın akraba olanlardır. Nâmahrem olanlar ise yakın akraba olmayan ve evlilik câiz olan kadınlardır.

- Mahrem olanlar; üvey anneler, halalar, teyzeler, kızlar (kız torunlar), kız kardeşler (anne baba bir, anne bir veya baba bir olan kız kardeşler), erkek kardeşlerin kızları, kız kardeşlerin kızları (kız yeğenler), süt anneler, süt kız kardeşler (süt hala, süt teyze, süt yeğenler) kayınvâlideler, üvey kızlar, öz oğullarının hanımları -üvey oğullarla evlatlık oğulların hanımları mahrem değil, nâmahremdir- buraya kadar sayılan kadınlarla evlilik ebediyyen haramdır. Bir kadını, kız kardeşi ile aynı nikah altında toplamak (aynı kadını, halası, teyzesi, kız yeğenleri ile beraber alma da haramdır), başkasının nikahındaki kadını almak (yâni bir kadının iki erkekle birden evlenmesi) haramdır. Yalnız bu son iki sınıfta geçici haramlık vardır. Haramlık sebepleri ortadan kalkarsa diğer kadınlarla evlenilebilir.

- Nâmahrem olanlar; amca, dayı, hala, teyze kızları ile, amca, dayı ve kardeş hanımları olan yengelerdir. Bunlar mahrem değildir.

- İslâm'a göre erkek, mahremi olan kadınların (meselâ annesinin) elini öpebilir, onlara (meselâ kızına) elini öptürebilir, ama nâmahremlerle câiz değildir. Kalbin temiz olması bahânesi bu dinî mahzuru ortadan kaldırmaz.

- İslâm'a göre bu nâmahrem kadınlar, erkeklerin yanında vücudun avret sayılan yerlerini örterler.

2004-04-02
Fazilet Takvimi