Mahrem | Konular | Kitaplar

AİLE MAHREMİYETİNİ MUHAFAZA

Nisâ sûresi 34. âyet-i kerimede buyrulduğu üzere \"gaybı, yani gizli olanı korumak\" da kadının kocasına karşı mühim olan vazifelerindendir. Gaybı korumaya riâyet ise iki şekilde olabilir:

1, Nefsini zina tehlikelerinden koruyarak, bu hususta kocasını utandırmamasıdır.

2. Kocası olmadığı zaman, onun evini ve malını muhafaza edip, telef olmaktan korumaktır. (Tefsiri Kebîr, 10, 89)

Her müslümanın malı, canı ve namusu korunma-ya lâyıktır. Evin hanımı bu hususta oldukça titiz davranıp, korumakla vazifeli olduğu şeylere riâyet etmelidir. Kocasının izin vermeyeceği insanları eve almamalıdır.
Sünen-i Ebî Dâvud\'ta nakledildiğine göre, Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: \"Kişinin elde ettiği hazînenin en güzelini size haber vereyim mi? O, baktığın zaman seni mesrûr eden, emredince itaat eyleyen, sen olmadığın zaman malını ve namusunu koruyan sâliha bir kadındır.\" Bu hadis-i şerifin de işaret ettiği gibi, kocanın mal ve namusuna karşı saygılı davranmak ve muhafaza etmek, hem Allah\'ın emrine itaat hem de dünya ve âhiret saadetine sahip olmak demektir. Bu vazifeyi tam olarak yerine getiren kadınlara ne mutlu!.

Ayrıca kadının, aileye mahsus veya kocasına ait bir sırrı, eş ve dostuna, hatta en yakın akrabasına dahi söylememesi gerekmektedir. Zira bir sırrın İfşası, bir yuvayı yıkabilir. Bu sebeple atalarımız: \"Arif isen deme sırrını asla dostuna / Dostunun da dostu vardır, o da söyler dostuna...\" sözleriyle ne büyük şeyler ifade etmişlerdir.

Fazilet Takvimi

Konular