Mahrem | Konular | Kitaplar

HERKESİ HER ZAMAN ALDATAMAZSINIZ

Amerikan cumhurbaşkanlarından Lincoln, bir nutkunda şöyle demişti:

"Eğer vatandaşlarımın güvenini kötüye kullanırsam, onların sevgi ve itimâdını tekrar kazanmama imkân yoktur.

Evet, herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz... Hatta toplumun bir kısmını her zaman da aldatabilirsiniz. Ama, herkesi her zaman aldatamazsınız."

* * *

Evet, "Hiçbir umumi kâide yoktur ki, içerisinden bazıları müstesnâ olmasın" düstûru gereğince, her zaman herkesi aldatmak mümkün değildir. Hele hele her şeyi bilen, gören, işiten, her şeyden bihakkın haberdâr olan Hâlik-ı zû'l-Celâl ve'l-Kemâl Hazretleri'ni, hiçbir zaman, hiçbir şekilde aslâ... Çünkü o, bırakın satırlardakini, sadırlarda gizli olanı dahi bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatmış, her şey onun ilmi dâhilindedir.

Binâenaleyh hâlis mü'min, vaziyetini buna göre ayarlayan, ihlâs sâhasından ayrılmayan, riyâ ve süm'a batağına düşmemeye gayret gösteren insandır.

Fazilet Takvimi

Konular