Mahrem | Konular | Kitaplar

ÇOÇUK TERBİYESİ DİKKAT İSTER

Sevgi ve güven çocuğu hayata hazırlar. Çocuğunu zun kendine güveni olan ve insanlarla yaşamayı seven biri olmasını istiyorsanız, ona aradığı huzuru verin.

Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek, şüphesiz bir anne babanın en önde gelen isteğidir. Çocuğun beden sağlığı kadar ruh sağlığına da önem vermek lâzımdır

Çocuğu, her kabahatinde azarlamamalıdır. Çocuk, sık sık azarlanırsa, artık azarlamanın, nasihatin bir de ğeri kalmaz. Çocuk der ki, (Demek suç işlenir, azar lanır ve böyle devam eder.) Baba çocuğa karşı ne de vamlı asık suratlı durmalı, ne de çocukla fazla yüz göz olmalıdı. Baba konuşmasının vakarını korumalı dır. Anne, çocuğu babası ile korkutmalıdır. (Baban duymasın.) demelidir.

Doğru da olsa çokça yemin etmesine müsaade et memelidir. Vara yoğa yemin, kötü bir alışkanlıktır. Bü yüklere hürmet etmenin, yerini onlara vermenin ve herkesle iyi geçinmenin ehemmiyeti çocuğa anlatılma lıdır. Çocuk mektepten dönünce, mektep yorgunluğunu oyun ile telâfi etmelidir. Çokça da oynayıp oyun ile de yorulmamalıdır.

Başkalarının yaranda edepli oturması, ayak ayak üstüne atmaması, şımarık hareketlerden uzak durması telkin edilmelidir. Çocuk nasl olsa konuşmasına öğrene cektir. Maksat, ona icab edince susmasını ve büyükle rin sözünü dinlemesini öğretmektir. Çocuk bir ayıp, bir kusur işlediği zaman tatalılıkla o hareketinden caydırılmaya çalışılmalıdır. «Benim çocuğum bir daha yap maz, yanlışlıkla olmuştur» diye tekrarlaması önlenme lidir. Ancak yüz verilmemelidir. Çünkü ses çıkarılmadım ğını anlarsa, cesaretlenir, benzeri suçları rahatça işler.

Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülürse, onu takdir etmeli, mfikafatlandırmalıdır.

Fazilet Takvimi

Konular