İSLÂM'DA EVLENİLMESİ CÂİZ OLMAYANLAR

Dinimizce mahrem olup kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar üç kısma ayrılır:
1. Nesep hısımları... Buna kan hısımlığı da diyebiliriz. Anneler, nineler, kızlar, kız kardeşler, erkek ve kız kardeşlerin kızları, halalar ve tezyeler bu kısma dâhildirler.
2. Süt hısımları... Yani emzirmeden doğan hısımlık. Nesep sebebiyle evlenilmesi haram olanlar, süt sebebiyle de haramdır. Başka bir ifadeyle, Süt emenin kendisi, süt emzirenin nesline haram olur... Süt anne, süt nine, süt hala ve süt kardeşle evlenme yasağı gibi.
3. Sıhriyet, yani evlenme sebebiyle meydana gelen akrabalıktan dolayı haram olanlar... Kur'ân-ı Kerim'de ve hadîs-i şeriflerde bunlar, dört sınıf olarak beyan edilir: Üvey anne, gelin, kayınvâlide, üvey kız. Bunlarla evlenmek, ebedî olarak haram kılınmıştır.
Ayrıca, evlenmeye geçiçi olarak engel teşkil eden haller de vardır. Bunlar beş sınıfta toplanmıştır:
1. İki kız kardeş ile aynı anda evlenmek.
2. Bir kadını hala veya teyzesi ile bir nikâh altında bulundurmak.
3. Eşler arasında din ayrılığının bulunması.
Âyet-i kerimede buyurulmuştur ki: "Îman edinceye kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin. Îman etmiş bir câriye, müşrik kadından daha iyidir; velev ki müşrik kadını beğenmiş bile olsanız. (Yani imrenecek derecede ondan hoşlansanız da bu böyledir.) Müşrik erkekler de îman etmedikçe onlara mü'min kadınları nikâhlamayın. Mü'min bir köle, müşrikten daha hayırlıdır; müşrik hoşunuza gitse bile. Onlar sizi cehenneme dâvet ederler. Allah ise izni ve inâyeti ile cennete ve mağfirete dâvet ediyor." (S. Bakara, 221)
Bu maddenin tek bir müstesnâsı vardır: Müslüman erkek, ehl-i kitap bir kadınla evlenebilir.
4. Evli olan kadını nikahlamak.
5. Üç talakla boşanmış olan kadının hulle'den önce aynı erkekle evlenmesi.
Buraya kadar anlattığımız bu hususlar Kur'ân-ı Kerim'de şöyle beyan olunmuştur: "Geçmişte olanlar müstesnâ, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur." (S. Nisâ, 22)

İslâm öncesi Araplar'ın çirkin bir âdetini daha ortadan kaldıran bu âyetten sonra Müslümanlar'ın, daha kimlerle evlenmelerinin câiz olmadığını açıklamak üzere şöyle buyuruluyor: "Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kızkardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla (nikâhlanıp da) henüz birleşmemişseniz, (onu boşadıktan sonra) kızlarını almanızda bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak (cahiliyelet devrinde) geçen müstesnâ, (o olmuş geçmiştir). Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." (23)

Fazilet Takvimi