GİYİNME ÂDÂBI

Soğuk ve sıcaktan korunmak ve avret yerini örtmek için giyinmek farzdır. Giyilen şeyin pamuk, keten veya yün olması evlâdır. Nitekim sünnet olan budur.

Allâhü Teâlâ'nın nimetini izhâr için iyi elbise giymek müstehaptır. Bayramlarda, cuma günlerinde ve toplantılarda güzel elbiseler giymek mübahtır. Gurur ve kibre sebep olacaksa, her zaman böyle giyinmemelidir. Fakirleri gücendirebilir. Kibirlenmek ve insanlara övünmek için giyinmek tahrîmen mekrûhtur. Münasip olan, akran ve emsâline uygun giymektir.

Fâsık ve tâcirlerin giydiği gibi giymek bizzat elbisenin kendisi mahzurlu olmasa bile mekrûh olur. Lâkin aynı elbise, insanların âdeti olur ve giyilmesinde dîni bir mahzûr yoksa mekrûh olmaz.

İslâmda belli bir elbise şekli yoktur. Ancak bâzı elbiselerin giyilmesi, o elbisedeki bazı husûsiyetler sebebiyle yasaklanmıştır. Bu husûsîyetleri

1- Kâfirlere mahsus şiâr ve sembol olan elbiseler

2- Kibir ve gösteriş için giyilen elbise

3- Erkekler için ipek elbise

4- Erkeklerin kadın, kadınların erkek elbisesi giymesi

5- Vücudu belli edecek şekilde dar elbise giymek ve mahrem yerleri gösteren şeffaf elbise giymek de câiz değildir.

Fazilet Takvimi