RUH HASTALIKLARI NİÇİN ARTIYOR?

Ruh hastalıkları, bunalım geçirenler, ruhi problemi olanların sayısı bütün dünyada artmakta ve içinde bulunduğumuz yıllara «bunalım çağı» dahi denmektedir.

Bunalım niçin artmaktadır? Bu sorunun cevabını uzmanlar şöyle sıralıyor:
Dinî hayatın zayıflaması: En önemli faktör, inançların giderek daha az önemsenmesidir. Din, kişinin günlük sıkıntılarına karşı sığınacağı yuvasıdır. Kanaat, kader inan-cı, iman ile kişiler ruh hastalıklarına karşı korunurlar. Bu inançların zayıflaması, insanı savunmasız bırakır. Bu da bunalımın artması demektir.

Ekonomik sebepler: Enflasyon, geçim zorluğu, kıtlıklar, işsizlik gibi tesirler, inanç boşluğundaki insanlarda ruh hastalıklarını arttırırlar.
Sanayileşme: Fabrikada çalışan işçi çarkın bir d' si gibi değerlendirilmektedir. Rutin işi devamlı, sıkıcı bir vasatta yapan işçi bunalıma adımını atmaktadır.

Refah seviyesinin artışı: Bunalımların ve intihar olaylarının müreffeh ve zengin ülkelerde daha yaygın oluşu dikkati çekmektedir.
Kalabalıklaşan şehirler: Sıkışık şehir düzeninde sağlıksiz davranışlar daha sık görülür, nüfus yoğunluğu insanlar üzerinde kötü tesirler yapar. Bir meskende insan başına düşen alan düştükçe, bedenî ve ruhî bozukluklar artar.

Hava kirlenmesi: Çevre hastalıklarına yol açmaktadır.

Savaşlar: Vietnam savasından dönen askerlerin birçoğunda çöküntü, topluma yabancılaşma, kızgınlık, saldırganlık, hareketlerini denetleme güçlüğü, alkolizm ve uyuşturucu ve ilaç alışkanlığı gibi belirtiler tesbit edilmiştir.

Kadınların erkeksi role bürünmesi: Bu şekildeki çocuklar yeterli sevgiyi alamamışlar, ailede tartışmalar artmıştır. Bu da ruh sağlığına darbedir.
Boşanmaların artışı: Hem eşler için, hem de çocuklar için kötü tesirleri vardır.

Gayrimeşrû çocukların artışı: Sıcak aile yuvasında büyüyemiyen bu çocuklar müstakbel ruh hastalarıdır.

Cinsî serbestlik (!) hareketleri ve müstehcen yayın: Bu şekilde dikkatler cinselliğe çekilmiş, cinsellik edebiyatı ile zihinler sulandırılmış, dejenere edilmiştir.

Alkol tüketimindeki artış: Alkol alma alışkanlığı başlı başına ruh hastalığı sayıldığı gibi, alkolizm çeşitli cin-netlere sebep olur.
Televizyon, radyo ve gazetenin yaygınlaşması: Bu da insanların daha çok kötü, zararlı ve üzücü haberlerle karşı karşıya kalması ve bunların sıkıntısı altında ezilmesi demektir.

Hızlı teknolojik gelişmeye insanlığın ayak uyduramaması: Bazı ilim adamları, insanın intibak, uyma kabiliyetinin sınırlı olduğunu söylemektedirler.