SAPIKLIK VE AIDS İLLETİ

Dünyada ve bilhassa batı ülkelerinde panik meydana getiren AIDS daha çok eşcinsellerde,uyuşturucu kullananlarda ve hemofilili kimselerde görülen bir hastalıktır.

Büyük bir ağırlıkla seyreden hastalık %80'den fazlasının ölümüne yol açmaktadır.

Bu hastalık,kan nakli ile de bulaşmaktadır. Vücut bağışıklığını ve kan hücrelerini yok eden Sendrom Virüsü hastalığıdır.Bu virüse karşı bir aşı olmadığı gibi,kesin tesirli bir ilâç da henüz bulunamamıştır.

ABD'deki AIDS hastalarının %70'i homoseksüel,%17'si ise damarlarına şırınga ile uyuşturucu veren ve uyuşturucu kullananlardır.

Başlangıçta Kuzey Amerika ve Haiti'de rastlanan bu hastalık,daha sonraları Kanada,Güney Amerika,Japonya,Avrupa ülkeleri,Orta Afrika ve daha pek çok ülkede hızla yayılmış ve diğer ülkelerde de görülmeye başlanmıştır.
Bazı ilim adamlarına göre,cinsi sapık temayüllerin önüne geçilmezse,21.asırda bu hastalığın tahribatı,eski ve orta çağlardaki veba salgınlarının tahribatını gölgede bırakacak kadar korkunç olacaktır.

Fazilet Takvimi