MÜSTEHCENLİĞİN SANATI OLMAZ!

Ruşsel'in de dediği gibi "Bilgi, ahlâk çemberiyle çevrilmemişse ruhu harabeye çevirir." Hassas halk, üzüntüsünü şu şekilde dile getiriyor: "Öğrenciler elden gidiyor!"

"Bunalımlı Topluma Hayır" kitabıyla meşhur Fransız psikiyatrist Prof. Tony Anatrella, "Çıplaklık sapıklıktır" diyerek mevzuu psikiyatrist gözüyle analiz ediyor. Ve devamla şöyle diyor: "çıplaklık, vücutların teşhiri, söylendiği gibi tabuyu yıkmak veya sanat yapmak değil; tam aksine, insanın en değerli varlığı olan ruhunu ve şahsiyetini satışa çıkarmasıdır. Batı'daki cinsellik, özgürlükten öte felâkettir! Mânevî değerlerini kaybedip sadece hayvanca zevklere hitap eden çevreler, sosyal yarayı kangrene çevirdiler. Söyleyecek şeyi kalmayanlar, daha çok vücutlarını teşhir etme yolunu seçiyorlar. Açılmak, zayıf karakterli insanlarda bir çeşit kendini isbat etme ve kabullenmek isteme duygularından ileri gelmektedir."

Refah seviyesi yüksek Batı ülkeleri başta ABD, gençliğinin çıkmaza girdiği ruhî ve ahlâkî problemlere çâreler aramaktalar. En vahimi de, sınırsız hürriyetin getirdiği tatminsizlik, aile münâsebetlerinin kopmuş olması, evlat yerine köpek yetiştirmeyi tercih ettiriyor. Gençliği bu ahlâkî çöküşe, mes'uliyetsizliğin verdiği yalnızlık duygusu mu itti? Yoksa gençliğin gidişatı, insanları evlat sevgisi yerine köpek sevgisine mi yöneltti? Buna en net cevap, yapılmış olan analizden çıkıyor:
"İnsanlar fıtratlarına yakın olan varlığa meylederler."

Bilindiği gibi Tanzimat'tan sonra Türkiye'yi bir maymun merakı sarmıştı. Bazılarına göre insanın atası Adem (a.s.) değil, maymundu. Bu, taklitçiliğimizin bir tezahürü değil miydi? Ahlâkî çöküş ve seviyesizlik daha fazla artmadan psikologlara kulak vermeli. Aile, eğitim müesseseleri ve idareciler el ele vererek tedbir almalıdır.

Düşmanların birinci taktiği, milletlerin canlı enerjisi oian gençliği, basit arzular ve şehevî istekler peşinde sürükleyerek mahvetmektir. Bugün gençliği tehdit eden problemler, yarın milletin tamamının kengreni olur. Bu bakımdan gençlik, mânevî ve millî değerlerle eğitilmeli. Kısacası cemiyet dinle barışmalı...


Fazilet Takvimi